Camp Spinal Sommer, Oslo

Detaljer

 22. Jun. 2017, kl. 09:00
 Sognsveien 228, 0863 Oslo
 camp-spinal-sommer-2017-flyer1.pdf

Aktivitetsdag på Sognsvann i regi av Sunnaas sykehus HF og Sunnaasstiftelsen.
Tid: Kl. 09:00-14:00.HandiNor og Hjelpemiddelspesialisten deltar med aktuelle aktivitetshjelpemidler. Du er velkommen innom for en prøvetur.