Hjelepmiddelmessen Innlandet

Detaljer

 04. Sep. 2019, kl. 10:00
 Åkersvikvegen 1, 2321 Hamar

HandiNor og Hjelpemiddelspesialisten vil være representert med et bredt utvalg av produkter i Vikingskipet


Mer informasjon vil komme senere.