Hjelpemiddelmesse Rogaland

Detaljer

 19. Apr. 2018, kl. 10:00
 Åsenvegen 86, 4050 Sola

Åsenhallen


Hjelpemiddelleverandørene i Rogaland ønsker brukere, terapeuter og omsorgspersoner velkommen til årets hjelpemiddelmesser. Her kan du prøve ut hjelpemidler og bli oppdatert på det nyeste på markedet. Vi anbefaler å sette av hele dagen.