Hjelpemiddelmessen Sør-Øst, Skien

Detaljer

 25. Apr. 2018, kl. 10:00
 Moflatvegen 38, 3733 Skien

Hjelpemiddelmesse i Skien Fritidspark.
Mer informasjon kommer.