NORDIC WELFARE TECHNO

Detaljer

 04. Feb. 2019, kl. 08:00
 Snarøyveien 20,, 1320 Fornebu
 Åpne nettsted

Nordisk kongress om frihets-, mestrings- og velferdsteknologi, del 1


Vi er glade for å invitere til den aller første Nordiske kongressen med fokus på Friheds- Mestrings- og Velferdsteknologi. Vi har lagt stor vekt på et spennende, inkluderende og oppdatert program, og vi vil også vektlegge presentasjon av nye og oppdaterte teknologiske løsninger.

Kongressen tar sikte på å fokusere på status i de Nordiske land, og ikke minst utveksle erfaringer mellom land og kommuner. Mye er likt i Norden, men mye er også svært ulikt. Hvorfor det? I Danmark utvikles det ny teknologi som tas i bruk i danske kommuner, og som ennå ikke er kjent i de øvrige nordiske landene. Det samme gjelder i Norge, Sverige, Finland og Island. Kongressen vil derfor være en stor mulighet til å utveksle erfaringer og kunnskap på tvers av landegrenser. Gode faglige erfaringer, riktige valg, fornuftig implementering og viktige evalueringsmetoder er nyttige kunnskaper å kjenne til.

Vi har invitert inn sentrale forelesere i Norden, og vi synes programmet speiler status for Norden. I sum betyr dette at vi skal ha gode og sentrale forelesere, interesserte deltakere og utstillere med nye teknologiske løsninger. Vi ønsker å skape en interessant arena både for utstillere og deltakere, og denne møteplassen skal forplikte begge parter til å vise interesse og nysgjerrighet for hverandre.

Vi inviterer til parallellsesjoner og posterutstilling. Se nedenfor. Vi ønsker å motta forslag til presentasjoner i parallellsesjonene, -både forskningsbaserte eller erfaringsbaserte.

Kongressen gir plass til dialog og debatt, strategi- og perspektivtenkning og erfaringsutveksling. Videre fokuseres det på trender og utfordringer, og den innovasjon som er nødvendig i morgendagens nordiske kommuner.

Vi ser på kongressen som den naturlige møteplass for alle som er involvert i utviklingen av velferdsteknologi, for å få ny kunnskap, får å utvikle eget nettverk, men kanskje også for å bli inspirert!
Velkommen!