Posisjoneringsseminar - stående stilling - FULLT

Hjelpemiddelspesialisten AS har gleden av å invitere til 1-dags kurs i posisjonering omkring den stående stilling.


Dette seminaret er bygget opp slik at det komplimenterer det populære kurset; ”Posisjonering av rullestolbrukere med moderate til store deformasjoner.”

 

Målet med seminaret, er at kursdeltakerne får viten om:

- Hvem som kan dra nytte av stående posisjonering

- Hvor lenge man skal stå

- Evidens

- Hvilke overveielser man skal gjøre seg før man posisjonerer i den stående stilling

- Hvilke praktiske muligheter (typer av ståstativ) man har

 

Seminaret er delt opp i en teoretisk del, samt en praktisk del, hvor man i grupper skal løse komplekse caser i den stående stilling.

 

Vi oppfordrer dere til gjerne å ta med en spesifikk case fra hverdagen.

 

Underviseren er som tidligere fysioterapeut Dorte Støvring, som har mange års erfaring med sittestillingsanalyser og posisjoneringsproblematikk.

Hun deler sin tid med å arbeide klinisk på en privatklinikk i København og å undervise i 24 timers posisjoneringsproblematikk rundt i Norge, Sverige og Danmark.

Hun er også rådgiver for Scleroseforeningens Expertpanel og Socialstyrelsens SidLigGodt netværk

 

Bakgrunnen for kurset er; studiebesøk og kurs i England og Tyskland, alle Nordisk Sittesymposier, European Seating symposium 2013 og 2016, nettverk og erfaringer.


Meld deg påFyll inn navn.

Fyll inn e-post

Fyll inn telefonnummer.