Tilbehør

Tilbehør til sitteenheter, rullestoler, ståstativ, posisjonering og andre tilgjengelige hjelpemidler


Poziform posisjoneringsutstyr

Se produkter

Wheel Blades

Se produkter

Pelvi.Loc

Se produkter

Angelguard

Se produkter

Active Hands

Se produkter

Sittermo

Se produkter
38