Hjelepmiddelmessen Innlandet

HandiNor og Hjelpemiddelspesialisten vil være representert med et bredt utvalg av produkter i Vikingskipet


Mer informasjon vil komme senere.