Sykkeldag, Alta

Detaljer

 22. May. 2019, kl. 10:00
 Thomasbakkveien 22, 9513 Alta
 sykkeldager-invitasjonfinnmark.pdf

NAV Hjelpemiddelsentral Finnmark arrangerer sykkeldager i samarbeid med hjelpemiddelleverandørene


NAV Hjelpemiddelsentral Finnmark inviterer alle interesserte og våre samarbeidspartnere til sykkeldag.

Vi stiller med terapeuter og forhandlere som kan bistå med utprøving og tilpassing.

De som skal hjelpe til å søke om sykkel bør delta ved utprøvingen.

Husk kartleggingen i forkant:

- gi informasjon om regelverk og egenandel

- diskuter hvor sykkelen skal brukes

- kan personen ivareta sin egen og andres sikkerhet?

- trengs det spesiell sykkelstørrelse og tilleggsutstyr?

- kan sykkelen oppbevares forsvarlig, også innendørs om vinteren?

 

Reiseutgifter:

NAV kan dekke utgifter for å komme seg til utprøvingsstedene. Det forutsetter at vår kontaktperson i kommunen er kontaktet, har kartlagt

behovet og har gjort avtale med oss. Bare de som har gjort dette på forhånd vil kunne få drosjerekvisisjon. Gi beskjed når dere tenker å komme slik at ikke alle

kommer samtidig.

Vi regner med at dere samler flere personer i samme transport!

 

Ta kontakt med NAV Hjelpemiddelsentral Finnmark for mer informasjon på telefon 40 70 28 20