Avlyst! Sykkeldag i Alta

Detaljer

 26. Mar. 2020, kl. 11:00
 Thomasbakkveien 20, 9513 Alta
 sykkeldag-alta-26-mars.jpg

Avlyst!
Hjertelig velkommen til å prøve ut spesialsykler på BUL-hallen i Alta hvor terapeuter og forhandlere vil bistå med utprøving og tilpassing.


BUL-hallen: Torsdag 26. mars
Kl: 11.00 - 15.00
Adresse: Thomasbakkveien 20, 9513 Alta

Målgruppe:
Alle interesserte og våre samarbeidspartnere.
NAV kan låne ut sykler til de under 26 år som har behov for spesialsykler, etter
søknad. De som er over 26 år må betale egenandel på 10% av kostnaden av produktet de søker på. Egenandel er på maks 4000 kroner.

Utprøving:
Vi stiller med terapeuter og forhandlere som kan bistå med utprøving og tilpassing.
De som skal hjelpe til å søke om sykkel bør delta ved utprøvingen. 

Husk kartlegging i forkant:

- Gi informasjon om regelverk og egenandel
- Diskuter hvor sykkelen skal brukes
- Kan personen ivareta sin egen og andres sikkerhet?
- Trengs det spesiell sykkelstørrelse og tilleggsutstyr?
- Kan sykkelen oppbevares forsvarlig, også innendørs om vinteren?

Reiseutgifter:
NAV kan dekke utgifter for å komme til prøvingsstedene. Det forutsetter at vår kontaktperson i kommunen er kontaktet, har kartlagt behovet og har gjort avtale med oss.
Bare de som har gjort dette på forhånd vil kunne få drosjerekvisisjon. Gi beskjed når dere planlegger å komme slik at ikke alle kommer samtidig.

Vi regner med at dere samler flere personer i samme transport.
Ta kontakt med NAV Hjelpemiddelsentral Finnmark for mer informasjon:
Telefon: 40 70 28 20