Raizer

Raizer innovativ løftestol - hever pasienter skånsomt opp fra gulvet uten tunge løft


Raizer II

Se produkter
41